BẠN CÓ MUỐN ?

Tối ưu chi phí bán hàng . Mở rộng thêm thị trường . Và xoay nhanh vòng vốn

Giải pháp của chúng tôi

Tiếp thị liên kết

  • Tối ưu chi phí bán hàng thông qua việc trả hoa hồng theo đơn hàng
  • Mở rộng thêm thị trường bằng cách tuyển và quản lý cộng tác viên bán hàng

Phát hành tài khoản thanh toán nội bộ

  • Xoay nhanh vòng vốn bằng cách cho phép khách hàng nạp tiền trước vào tài khoản để nhận ưu đãi khi thanh toán

Duy nhất trong 1 phần mềm

Quản lý bán hàng

  • Quản lý hàng hóa
  • Theo dõi đơn đặt hàng

Chạy tiếp thị liên kết

  • Tạo chiến dịch tiếp thị liên kết
  • Tùy biến hoa hồng (trực tiếp và gián tiếp) cho từng chiến dịch
  • Quản lý cộng tác viên tham gia theo từng chiến dịch

Tài khoản thanh toán nội bộ

  • Dùng chi trả hoa hồng tiếp thị.
  • Dùng để thanh toán khi mua sản phẩm trong hệ thống.